Privacyverklaring

1. Inleiding
Maatregelen.nl V.O.F. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://maatregelen.nl/

emailadres: info@maatregelen.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatste bijgewerkt op 01-12-2021.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Maatregelen.nl V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- E-mailadres

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Maatregelen.nl V.O.F. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@maatregelen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Maatregelen.nl V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

In sommige gevallen verwerken wij uw persoonlijke gegevens met uw toestemming (bijvoorbeeld wanneer u ons toestemming geeft om marketingcommunicatie te verzenden of om uw vragen te behandelen).

Bij andere gelegenheden verwerken wij uw persoonlijke gegevens wanneer wij dit nodig hebben om een contract met u te kunnen afsluiten (bijvoorbeeld om de gevraagde inhoud voor u ter beschikking te stellen) of om stappen te ondernemen voordat u een contract aangaat (bijvoorbeeld voor het verifiëren van uw informatie).

Ten slotte zullen wij uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer we wettelijk verplicht zijn dit te doen (bijvoorbeeld wanneer wij informatie openbaar moeten maken onder een gerechtelijk bevel).

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Maatregelen.nl V.O.F. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens over het algemeen niet langer dan zes jaar na uw laatste interactie met ons bewaren en dat de bewaarperiode vaak korter is.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Maatregelen.nl V.O.F. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Maatregelen.nl V.O.F. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Maatregelen.nl V.O.F. uw persoonsgegevens aan geselecteerde externe partijen. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Het gaat hierbij onder andere om de volgende externe partijen:

• zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers in verband met het leveren van diensten aan onze gebruikers.
• adverteerders en advertentienetwerken die de gegevens nodig hebben om gerichte advertenties voor de gebruiker te selecteren en aan te bieden.
• providers van analyse- en zoekmachines die ons steunen bij het verbeteren en optimaliseren van de platformen.
• indien wij besluiten het bedrijfsonderdeel te verkopen die de Service exploiteert, of het wordt samengevoegd met een ander bedrijf, kunnen wij Gebruikersinformatie beschikbaar stellen aan onze adviseurs en mogelijke adviseurs van kopers, evenals aan de nieuwe eigenaren van het bedrijf.
• als wij verplicht zijn de persoonlijke informatie van een gebruiker openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze voorwaarden af te dwingen of toe te passen.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Maatregelen.nl V.O.F. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Maatregelen.nl V.O.F. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale media-bedrijven.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Maatregelen.nl V.O.F. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@maatregelen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Maatregelen.nl V.O.F. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Maatregelen.nl V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@maatregelen.nl